OM COGNOS (SE)

Syftet med projektet

Cognos projekt konsortiet består av organisationer från 5 länder: Bulgarien, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien, som arbetar tillsammans för att bidra till att minska antalet lågutbildade vuxna i dessa länder som löper risk för social utestängning.

Metodik

För detta har de utvecklat en öppen, flexibel och innovativ utbildningsväg för läskunnighet och digital kompetens (grundläggande färdigheter), baserat på intergenerationslärande, där vuxna och ungdomar kommer att utbilda andra vuxna.

Målgrupp

Om du arbetar inom vuxenutbildningen, alfabetisering och / eller IT-kunskaper mot vuxna människor eller om du vill lära dig mer om andra undervisningsmetoder och hur man arbetar med dem som mentorskap och intergenerations lärande.

Praktiska verktyg för lärande

Cognos utbildningsresultat:
– Handbok för utbildare

Download

fcognos3semcognos3se

 
– Guide för generationsutbildare och

Download

fcognos4semcognos4se
– Guide för unga mentorer.

Download

fcognos5secognos5se

För mer information

Partners

 

Anuncios